foederatus

foederatus
index federal

Burton's Legal Thesaurus. . 2006

Look at other dictionaries:

  • foederatus — noun /fiːdɛˈɹɑːtəs/ A confederate. One of the tribes bound by treaty, who were neither Roman colonies nor had they been granted Roman citizenship but were expected to provide a contingent of fighting men when trouble arose …   Wiktionary

  • foederatus — (лат.) объединенный в союз …   Словарь ботанических терминов

  • foederatus — foe·de·ra·tus …   English syllables

  • foederatus — …   Useful english dictionary

  • Polistes foederatus — Polistes gallicus Polistes gallicus Systematik Klasse: Insekten (Insecta) Ordnung …   Deutsch Wikipedia

  • Foederati — Foederatus (pl. foederati ) is a Latin term whose definition and usage drifted in the time between the early Roman Republic and the end of the Western Roman Empire. Early in the history of the Roman Republic, a Foederatus identified one of the… …   Wikipedia

  • Foederati — Foederatus, en los primeros tiempos de la historia de la antigua República romana, designaba a cualquier tribu suscrita a un tratado (foedus), que no era ni colonia romana ni se le había concedido la ciudadanía romana (civitas), pero se esperaba… …   Enciclopedia Universal

  • federat — FEDERÁT, federaţi, s.m. (Mai ales la pl.). 1. Persoană care făcea parte din populaţiile aşezate la graniţele Imperiului Roman şi care se angaja să apere aceste graniţe în schimbul unor avantaje. 2. Membru al gărzii naţionale în timpul Comunei din …   Dicționar Român

  • федераты — (фр. federes лат. foederatus объединенный в союз) 1) в период великой французской революции (1789 1794) члены объединений добровольцев (федераций), отправлявшихся в париж из провинции для защиты завоеваний революции от внутренней контрреволюция и …   Словарь иностранных слов русского языка

  • föderativ — fö|de|ra|tiv 〈Adj.〉 auf Föderation beruhend, mit ihrer Hilfe * * * fö|de|ra|tiv <Adj.> [frz. fédératif, zu lat. foederatus = verbündet]: auf einer Föderation beruhend, in der Art einer Föderation: eine e Regierungsform. * * * föderativ  … …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”