supervacuus

supervacuus
index superfluous, unnecessary

Burton's Legal Thesaurus. . 2006

Look at other dictionaries:

  • Supervacuus inter sanos medicus. — См. Здоровому врач не надобен …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Supervacaneous — Su per*va*ca ne*ous, a. [L. supervacaneus, supervacuus; super over + vacuus empty.] Serving no purpose; superfluous; needless. [Obs.] Howell. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • здоровому врач не надобен — Ср. Supervacuus inter sanos medicus. Между здоровыми врач лишний. Tacit. Dial. de orat. 41. Ср. Orid. ex Ponto. 3, 4, 7. Ср. Οί ύγιαίνοντες έν ίατρείω ού παραγίγνονται. L. Klimak. (VI в.) Ср. Фарисеи спросили: для чего Учитель ваш ест и пьет с… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Здоровому врач не надобен — Здоровому врачъ не надобенъ. Ср. Supervacuus inter sanos medicus. Пер. Между здоровыми врачъ лишній. Tacit. Dial. de orat. 41. Ср. Ovid. ex Ponto. 3, 4, 7. Ср. Οἱ ὑγιαίνοντες ἐν ἰατρείῳ οὐ παραγίγνονται. I. Klimak. (VI в.) Ср. Фарисеи спросили:… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • superfluous — I adjective additional, adscititious, dispensable, duplicate, excess, excrescent, expendable, extra, extravagant, inessential, inordinate, lavish, luxuriant, luxurious, more than enough, more than sufficient, needless, overflowing, overmuch,… …   Law dictionary

  • unnecessary — I adjective auxiliary, avoidable, dispensable, excess, excessive, expendable, expletive, extra, extraneous, extrinsic, gratuitous, inessential, irrelevant, needless, non necessarius, noncompulsory, optional, overmuch, redundant, spare,… …   Law dictionary

  • supervacaneo — su·per·va·cà·ne·o agg. BU superfluo, vano {{line}} {{/line}} VARIANTI: supervacano. DATA: sec. XX. ETIMO: dal lat. supervacanĕu(m), der. di supervacuus, comp. di super sopra e vacuus vacuo …   Dizionario italiano

  • ԱՒԵԼԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0392 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c գ. περισσολογία sermo supervacuus Աւելորդ բան կամ խօսք. ընդունայնաբանութիւն, զրախօսութիւն. աւելորդաբանութիւն, փճախօսութիւն. *Աչ աւելաբանւթիւն համարէիր. Եղիշ. ՟Բ: *Զլեզուագարիցն առ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0393 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. πλείων, περιττός, περισσός plus, plurimus, redundans, nimius, praestans Յաւելեալ ինչ. առաւել. յոլով. շատ եւս. մեծ եւս. էւել, էւելի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”