condensation

 • 61condensation thermometer — kondensacinis termometras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Termometras, kurio veikimas pagrįstas skysčio sočiųjų garų slėgio priklausomybe nuo temperatūros. atitikmenys: angl. condensation thermometer vok.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 62condensation heat — kondensacijos šiluma statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Šilumos kiekis, išsiskiriantis garų kondensacijos metu. atitikmenys: angl. condensation heat vok. Kondensationswärme, f; Verflüssigungswärme, f rus. теплота… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 63condensation de vapeur — garo kondensacija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. steam condensation vok. Dampfkondensation, f rus. конденсация пара, f pranc. condensation de vapeur, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 64condensation en film — plėvelinė kondensacija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. film condensation vok. Filmkondensation, f rus. плёночная конденсация, f pranc. condensation en film, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 65condensation capillaire — kapiliarinė kondensacija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. capillary condensation vok. Kapillarkondensation, f rus. капиллярная конденсация, f pranc. condensation capillaire, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 66condensation rate — kondensacijos sparta statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. condensation rate vok. Kondensationsgeschwindigkeit, f rus. скорость конденсации, f pranc. vitesse de condensation, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 67condensation hygrometer — kondensacinis higrometras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. condensation hygrometer vok. Kondensationshygrometer, n rus. конденсационный гигрометр, m pranc. hygromètre à condensation, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 68condensation germ — kondensacijos užuomazga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. condensation germ vok. Kondensationskeim, m rus. зародыш конденсации, m pranc. germe de condensation, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 69condensation nucleus — kondensacijos branduolys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. condensation nucleus vok. Kondensationskern, m rus. ядро конденсации, n pranc. noyau de condensation, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 70condensation point — kondensacijos taškas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. condensation point vok. Kondensationspunkt, m rus. точка конденсации, f pranc. point de condensation, m …

  Fizikos terminų žodynas