pedagogic

pedagogic
index didactic, disciplinary (educational)

Burton's Legal Thesaurus. . 2006

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pedagogic — PEDAGÓGIC, Ă, pedagogici, ce, adj. Care se referă la pedagogie, care aparţine pedagogiei. ♢ Consiliu pedagogic = organ consultativ (format din profesori) care funcţionează în cadrul unei instituţii de învăţământ şi care are diverse sarcini legate …   Dicționar Român

  • Pedagogic — Ped a*gog ic, n. [From {Pedagogic}, a.; cf. G. pedagogik.] See {Pedagogics}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Pedagogic — Ped a*gog ic, Pedagogical Ped a*gog ic*al, a. [Gr. ?: cf. F. p[ e]dagogique. See {Pedagogue}.] Of or pertaining to a pedagogue; suited to, or characteristic of, a pedagogue. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • pedagogic — 1781, from L. paedagogicus, from Gk. paidagogikos, from paidagogos (see PEDAGOGUE (Cf. pedagogue)) …   Etymology dictionary

  • pedagogic — [adj] educational academic, dogmatic, instructive, learned, professorial, profound, scholastic, teaching; concepts 529,536 …   New thesaurus

  • pedagogic — [ped΄ə gäj′ik, ped΄əgō′jik] adj. [Gr paidagōgikos < paidagōgos: see PEDAGOGUE] of or characteristic of teachers or of teaching: also pedagogical pedagogically adv …   English World dictionary

  • pedagogic — adj. Pedagogic is used with these nouns: ↑strategy …   Collocations dictionary

  • pedagogic — [[t]pe̱dəgɒ̱ʤɪk[/t]] ADJ: ADJ n Pedagogic means the same as pedagogical …   English dictionary

  • pedagogic — adjective Dr. Snow encouraged me in my pedagogic endeavors Syn: educational, educative, pedagogical, teaching, instructional, instructive, didactic; academic, scholastic …   Thesaurus of popular words

  • pedagogic — pedagogical UK [ˌpedəˈɡɒdʒɪk(ə)l] / US [ˌpedəˈɡɑdʒɪk(ə)l] or pedagogic UK [ˌpedəˈɡɒdʒɪk] / US [ˌpedəˈɡɑdʒɪk] adjective formal relating to educational methods and principles Derived word: pedagogically UK [ˌpedəˈɡɒdʒɪklɪ] / US [ˌpedəˈɡɑdʒɪklɪ]… …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”