exactness

exactness
index caution (vigilance), diligence (care), particularity, regularity, rigor, truth, veracity

Burton's Legal Thesaurus. . 2006

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Exactness — Ex*act ness, n. 1. The condition of being exact; accuracy; nicety; precision; regularity; as, exactness of judgement or deportment. [1913 Webster] 2. Careful observance of method and conformity to truth; as, exactness in accounts or business.… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • exactness — 1560s, perfection, from EXACT (Cf. exact) (adj.) + NESS (Cf. ness). Meaning precision is 1640s …   Etymology dictionary

  • exactness — [n] accuracy, precision carefulness, correctness, definiteness, definitiveness, definitude, exactitude, faithfulness, faultlessness, nicety, orderliness, painstakingness, preciseness, promptitude, regularity, rigor, rigorousness, scrupulousness,… …   New thesaurus

  • exactness — [[t]ɪgzæ̱ktnəs[/t]] N UNCOUNT: usu with supp Exactness is the quality of being very accurate and precise. He recalls his native Bombay with cinematic exactness …   English dictionary

  • exactness — tikslumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Gaminio, medžiagos, technologinio ar kitokio proceso parametro faktinės ir tikrosios vertės atitikimo artumas. atitikmenys: angl. accuracy; exactness vok. Exaktheit, f;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • exactness — tikslumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo rezultato visuminės paklaidos artumas nuliui. atitikmenys: angl. accuracy; exactness vok. Exaktheit, f; Genauigkeit, f; Genauigkeitsgrad, m; Richtigkeit, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • exactness — tikslumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skaičiavimo, matavimo arba klasifikavimo rezultatų tikslinimo su pamatine verte kokybinis matas, kai pamatinė vertė, atsižvelgiant į standartus, reglamentus arba susitarimus,… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • exactness — tikslumas statusas T sritis chemija apibrėžtis Matavimo rezultatų paklaidų artumas nuliui. atitikmenys: angl. accuracy; exactness rus. точность …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • exactness — tikslumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. accuracy; exactness; precision vok. Exaktheit, f; Genauigkeit, f; Präzision, f rus. точность, f pranc. exactitude, f; précision, f …   Fizikos terminų žodynas

  • exactness — tikslumas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Atitikimas iki smulkmenų; ypatybė, visiškai atitinkanti standartą, reikalavimą. atitikmenys: angl. exactness; precision vok. Genauigkeit, f; Präzision, f rus. точность …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”